Doğumsal El Anomalileri

Normalden daha farklı bir elle doğan tüm bebeklerin doğumsal (konjenital) el problemi var demektir.

Bebeğin (embriyonun) anne karnındaki gelişiminde 4-8. hafta arasında gövdenin iki yanından çıkan kol tomurcuklardan sırasıyla omuz, kol, dirsek, ön kol, el bileği, el ve parmakları oluşturacak şekilde gelişme ve farklılaşma olur. Bu gelişimi ve farklılaşmayı etkileyecek her türlü sorun doğumsal (konjenital) el anomalisine sebep olacaktır