Saç Ekimi

Saç kaybının insanlar için hayati bir fonksiyonu olmamasına karşın psikolojik önemi fazladır. Saç kaybı ve çeşitli saç problemleri kişilerin özgüvenlerini oldukça olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Bunu Amerikalıların saç bakımı için yıllık 25 milyar dolarlık harcamasından da anlayabiliriz. Saç dökülmesinin en sık sebebi olan androgenetik alopesi üzerine etkili olduğu bilinen ilaçların yanı sıra etkinliği kanıtlanmamış çeşitli losyon, ilaç ve bitkisel bazlı ürünler mevcuttur. Etkisi sınırlı olan bütün bu ürünlerin yanında saç ekimi en köklü çözüm gibi durmaktadır.Kıl gelişimi ve siklusunun anlaşılması kıl ile ilgili problemleri anlamada yardımcı olmaktadır. Kılın oluşum evreleri anagen, katagen ve telogen evre olarak isimlendirilmektedir. Saç kılının üretildiği faz olan anagen fazın süresi 2-8 yıldır.